О компании Горящие автобусные туры и спецпредложения Подписка на рассылку Контакт Оформить заявку
*** Цены на автобусные туры

:: Дополнительные услуги

Информация для клиентов » Условия добровольного страхования

:: Перечень стран

01001 Украина, г.Киев,
ул. Ш. Руставели, 8, офис 3.

Наши телефоны:
(044) 235-58-50,
(044) 234-61-86,
(044) 234-38-30,
(044) 234-57-94.
факс: 234-44-05

Умови добровільного страхування медичних витрат під час подорожі

 

Медичне страхування - компенсація медичних витрат, що виникли внаслідок раптового захворювання, пошкодження в результаті нещасного випадку та смерті внаслідок раптового ушкодження або нещасного випадку.

Страховий ризик (страхова подія) - певна подія, на випадок якої здійснюється страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

За умовами цього Договору страховою подією (страховим ризиком) є:

 

- раптове захворювання Застрахованої особи;

 

- тілесне ушкодження Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку;

 

- смерть Застрахованої особи внаслідок раптового захворювання або нещасного випадку, що настали під час подорожі у період та на території дії Договору.

Страховими випадками є документально підтверджені витрати на надані Застрахованій особі медичні та додаткові послуги:

 

- швидкої медичної допомоги або перевезення транспортним засобом до найближчого медичного закладу, якщо цього потребує стан здоров’я Застрахованої особи;

 

- амбулаторного лікування в медичному закладі або у ліцензованого лікаря, а саме: необхідні консультації, діагностику, лікування, оплату призначених медикаментів;

 

- стаціонарного лікування в медичному закладі, а саме: необхідні консультації, діагностику, лікування, оперативне втручання, медикаментозне забезпечення, перебування в палатах стандартного типу, харчування за нормами, прийнятими у даному медичному закладі;

 

- екстреної стоматологічної допомоги на суму не більше 100 доларів США, а саме: стоматологічний огляд, рентгенівське дослідження, видалення або пломбування зубів, обумовлені гострим запаленням м’яких тканин зуба та/або прилеглих до нього тканин, або щелепною травмою, отриманою внаслідок нещасного випадку;

 

- екстреної медичної евакуації з-за кордону до лікарні, найближчої до місця постійного проживання в Україні, якщо необхідність евакуації підтверджується відповідними документами, а також транспортні витрати на супроводжуючу особу за наявності медичної довідки про необхідність супроводу;

Медична евакуація Застрахованої особи здійснюється лише за погодженням із Спеціалізованою Службою Страховика (Страховиком). Страховик залишає за собою право відшкодовувати витрати на лікування Застрахованої особи доти, доки лікарі, уповноважені Спеціалізованою Службою Страховика (Страховиком), не засвідчать, що стан здоров’я Застрахованої особи дозволяє перевезти її в Україну для продовження лікування. Страховик не відшкодовує витрати на продовження лікування Застрахованої особи після її повернення до місця постійного проживання з-за кордону. Якщо лікарі, уповноважені Спеціалізованою Службою Страховика (Страховиком), вважають, що евакуація Застрахованої особи можлива, а Застрахована особа відмовляється від неї, Страховик негайно припиняє оплату послуг за амбулаторне або стаціонарне лікування Застрахованої особи.;

 

- репатріації тіла до митного пункту України у випадку смерті Застрахованої особи під час подорожі внаслідок настання страхової події;

Репатріація тіла Застрахованої особи здійснюється лише за погодженням із Спеціалізованою Службою Страховика (Страховиком). Необхідною умовою для організації репатріації є отримання від родичів померлого заяви-підтвердження про готовність забрати тіло Застрахованої особи після перетину кордону.

 

- телефонного зв’язку Застрахованої особи або особи, що представляє її інтереси, зі Спеціалізованою Службою Страховика (Страховиком) з приводу повідомлення про страховий випадок.

 

- поховання Застрахованої особи за кордоном або кремація тіла Застрахованої особи за кордоном. При цьому відшкодовуються витрати на суму не більше 500 євро.

Страховик не відшкодовує витрати на отримання дозволу від адміністративних органів країни.


Ліміти відповідальності    Страховик відшкодовує витрати на:

Ліміт відповідальності

Надання швидкої медичної допомоги або перевезення транспортним засобом до найближчого медичного закладу

15 000 USD

Амбулаторне лікування в медичному закладі або у ліцензованого лікаря, а саме: необхідні консультації, діагностику, лікування, оплату призначених медикаментів

Стаціонарне лікування в медичному закладі, включаючи необхідні консультації, діагностику, лікування, оперативне втручання, медикаментозне забезпечення

Екстрену стоматологічну допомогу, включаючи: стоматологічний огляд, рентгенівське дослідження, видалення або пломбування зубів, обумовлені гострим запаленням м’яких тканин зуба та/або прилеглих до нього тканин, або щелепною травмою, отриманою внаслідок нещасного випадку

100 USD

Екстрену медичну евакуацію до лікарні, найближчої до місця постійного проживання в Україні

15 000 USD

Репатріацію тіла

Телефонний зв’язок з приводу повідомлення про страховий випадок

Поховання Застрахованої особи за кордоном

до 500 EURO

Кремація тіла Застрахованої особи за кордоном

 

   У випадку самостійної оплати (без повідомлення асистуючої компанії) Застрахованою особою медичних чи інших послуг, Страховик залишає за собою право на відшкодування витрат в межах ліміту -100.00 EURO

 

Умови добровільного страхування від нещасних випадків під час подорожі

 

Страхування від нещасних випадків – страхування від раптової, короткочасної, ненавмисної та незалежної від волі Застрахованої особи подія, що фактично відбулась і внаслідок якої настав розлад здоров’я Застрахованої особи або її смерть.

 

Розмір страхової виплати (при страховій сумі – 1000 грн.)

Страхові ризики

- тимчасовий розлад здоров‘я Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку

У відсотках від страхової суми (по таблиці виплат в залежності від важкості травми)

- встановлення Застрахованій особі первинної інвалідності I групи;

1000 грн.

- встановлення Застрахованій особі первинної інвалідності II групи;

800 грн.

- встановлення Застрахованій особі первинної інвалідності III групи;

600 грн.

- смерть Застрахованої особи.

1000 грн.

 

Умови  добровільного страхування фінансових збитків, внаслідок відміни подорожі за кордон

 

Страховими ризиками є раптові непередбачені події, що призвели до понесення Застрахованою особою фінансових збитків внаслідок відміни оплаченої подорожі за кордон з наступних причин:

 

- смерті, раптового розладу здоров’я або травми Застрахованої особи віком до 70р. (включно);

 

- смерті, раптового розладу здоров’я або травми близького родича Застрахованої особи чи близького родича чоловіка/дружини Застрахованої особи;

 

- обов’язкової участі Застрахованої особи в судовій справі, що відбудеться у строк здійснення подорожі за кордон, в якому Застрахована особа приймає участь за рішенням (постановою, ухвалою) суду, якщо така справа була порушена та така постанова суду була прийнята після дати початку строку дії Договору відносно страхування фінансових збитків внаслідок відміни подорожі за кордон;

 

- пошкодження, знищення чи втрати майна Застрахованої особи після дати початку строку дії Договору відносно страхування фінансових збитків внаслідок відміни подорожі за кордон внаслідок: пожежі, вибуху, влучення блискавки, стихійних лих, впливу води або інших рідин з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем, з сусідніх приміщень, систем пожежогасіння, протиправних дій третіх осіб - за умови, якщо таке заподіяння шкоди об’єктивно перешкоджає здійсненню Застрахованою особою запланованої подорожі;

 

- спізнення на рейс із України для здійснення оплаченої подорожі у зв‘язку із нещасним випадком, що стався із Застрахованою особою або подорожуючими разом з нею близькими родичами чи близькими родичами чоловіка/дружини, дорожньо-транспортною пригодою чи поломкою транспортного засобу, на якому Застрахована особа прямувала до аеропорту (вокзалу), і яка унеможливлює здійснення подорожі;

 

- стихійного лиха, масового заворушення, терористичних актів, епідемії на території подорожі, якщо Міністерство закордонних справ (МЗС) видало застереження/рекомендації щодо скасування/утримання від поїздок у відповідну країну країни чи регіон. Страховик за даним ризиком несе відповідальність протягом 10 календарних днів від моменту офіційного оголошення застереження/рекомендації МЗС.

Страховим випадком є факт понесення Застрахованою особою фінансових збитків внаслідок дії страхових ризиків.


Умови  добровільного страхування відповідальності перед третіми особами

 

    Страховим випадком за Договором є факт настання цивільної відповідальності Застрахованої особи, визнаної нею добровільно, за попередньою згодою Страховика, чи встановленої чинним рішенням суду за зобов’язаннями, що виникають при заподіянні шкоди третім особам в результаті ненавмисних та необережних дій Застрахованої особи.
    Страховим ризиком за цим Договором є раптові непередбачені події, що виникли під час приватної, спортивної діяльності Застрахованої особи, у час дозвілля, при здійсненні покупок, при відвідуванні громадських місць під час закордонної поїздки Застрахованої особи, та привели до ушкодження здоров’я чи смерті третьої особи, або до пошкодження чи знищення її майна.
    Підтвердженням страхового випадку є заявлена у письмовій формі претензія, яка була визнана Застрахованою особою за попередньою згодою із Страховиком у зв’язку з її об?рунтованістю, відповідністю чинному законодавству України і відсутністю будь-яких підстав для заперечень щодо такої претензії, або рішення суду за позовом, заявленим у відповідності до норм чинного законодавства, яке набрало законної сили і передбачає обов’язок Застрахованої особи відшкодувати шкоду, заподіяну третім особам. 
    Відшкодуванню Страховиком підлягають прямі збитки, заподіяні третій особі під час подорожі Застрахованої особи, якщо має місце причинно-наслідковий зв’язок між діями Застрахованої особи і заподіяною шкодою.
    Вимоги третіх осіб до Страхувальника про відшкодування збитку повинні бути заявлені в порядку і строки, передбачені чинним законодавством. Вимоги третіх осіб про відшкодування збитку вважаються заявленими з моменту отримання Застрахованою особою письмового документального підтвердження їх пред’явлення.

 

Ліміти відповідальності

 

Вид страхування

Страхова сума

Валюта

Цивільна відповідальність

30 000,00

USD

Відміна подорожі

Визначається в межах повної або часткової вартості туру

USD

 

Строки дії Договору страхування

Страховий захист за програмами страхування: Медичні витрати, Нещасний випадок, Цивільна відповідальність починається з моменту проходження Застрахованою особою прикордонного контролю України при виїзді за кордон та/або з 00 годин за Київським часом дня, вказаного як початок дії Договору (за датою, що настала пізніше). 

Страховий захист за програмами страхування: Медичні витрати, Нещасний випадок, Цивільна відповідальність закінчується в момент проходження Застрахованою особою прикордонного контролю України при поверненні з-за кордон та/або о 24 годині за Київським часом ддя, вказаного як кінець дії Договору (за датою, що настала раніше).

Страховий захист за програмами страхування: Відміна подорожі починається з моменту видачі Сертифікату Застрахованої особи.
По відношенню до конкретної Застрахованої особи за даною програмою страхування страховий захист діє протягом 30 календарних днів до початку подорожі. Мінімальний строк початку дії договору страхування за програмою Відміна подорожі - за 14 календарних днів до початку подорожі. Якщо по відношенню до окремої Застрахованої особи дане обмеження не дотримано, Страховик не несе відповідальності по ризику страхування фінансових збитків внаслідок відміни подорожі.

 

 

Дії Застрахованої при настанні страхового випадку

Будь ласка, якомога швидше повідомте про страховий випадок в страхову компанію!

   При настанні страхового випадку Вам перед зверненням за медичною чи іншою допомогою (в надзвичайних ситуаціях – протягом 24 год.) необхідно зателефонувати до Асистуючої компанії за зазначеними в договорі комплексного страхування подорожуючих за кордон номерами телефонів та діяти згідно з отриманими вказівками:

 

В Єгипті (Remed Assistance)              +2 02 241 37 305       (з мобільного)    02 241 37 305 (зі стаціонарних телефонів в Єгипті)

 

В Туреччині (Remed Assistance)       +90 242 310 28 47  (з мобільного) 242 310 28 47 (зі стаціонарних телефонів в Туреччині)

 

 

При зверненні слід повідомити:

 

 

- Прізвище та ім’я Застрахованої особи;
- Місцезнаходження Застрахованої особи і номер контактного телефону;
- Назву страхової компанії;
- Номер договору комплексного страхування подорожуючих за кордон;
- Термін дії договору комплексного страхування подорожуючих за кордон;
- Докладний опис обставин випадку і характер необхідної допомоги.

 

   Досвідчені координатори проінструктують Вас щодо Ваших подальших дій та забезпечать організацію медичної чи іншої необхідної допомоги.

   Безкоштовно Вам буде надана тільки та допомога, яка організована або узгоджена з Асистуючою компанією. У виипаку порушення цієї вимоги Вам може бути відмовлено у відшкодуванні витрат.

   Якщо таке повідомлення неможливо здійснити з об’єктивних причин до моменту отримання медичних чи додаткових послуг, це необхідно зробити з першою ж нагодою, не пізніше 24 годин, як тільки ці причини перестануть діяти. До об’єктивних причин в цьому випадку належать:

 

 

- відсутність діючих засобів зв’язку в місці перебування Страхувальника (Застрахованої особи)
- непритомний стан Застрахованої особи (за відсутності осіб, які могли б представляти її інтереси)

 

   У разі самостійної оплати Застрахованою особою наданих медичних чи додаткових послуг Страховик відшкодовує письмово об?рунтовані та підтверджені відповідними документами витрати, що не перевищують 100 євро. Витрати, що перевищують зазначений ліміт, Страховик має право не відшкодовувати, якщо з ним або Спеціалізованою Службою Страховика не було попередньо письмово погоджено здійснення таких витрат. У випадку недотримання строків повідомлення Страхувальник (Застрахована особа) повинен об?рунтувати це у письмовій формі, на вимогу Страховика.

   При настанні події, що має ознаки страхового випадку(за опцією "Нещасний випадок") , Застрахована особа (особа, що представляє її інтереси) зобов’язана повідомити Страховика протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з моменту її настання, у випадку недотримання строків повідомлення, об?рунтувати це у письмовій формі.
   Застрахована особа зобов’язана подати Страховику протягом 15 (п’ятнадцяти) днів після закінчення подорожі або лікування всі необхідні документи для прийняття рішення щодо здійснення страхової виплати.

 
Причини відмови у страховій виплаті
 
 Загальні причини відмови у страховій виплаті
 
Страховик не відшкодовує витрати, пов’язані з:
- лікуванням хронічних захворювань, вроджених аномалій (вад розвитку), деформацій
та хромосомних порушень,
- новоутвореннями;
- хворобами ендокринної системи;
- нервовими захворюваннями (крім невритів), психічними захворюваннями, а також пов'язаними
 з ними травматичними пошкодженнями;
- венеричними захворюваннями та хворобами, які передаються статевим шляхом;
- туберкульозом;
- хворобами крові та кровотворних органів, імунодефіцитними станами;
- епідемічними та пандемічними хворобами;
- гострою та хронічною променевою хворобою;
- вагітністю (за виключенням позаматкової вагітності), пологами, перериванням вагітності;
- будь-якими розладами здоров'я, ускладненнями або смертю, що сталися через невиконання рекомендацій лікуючого лікаря, побічними діями ліків, що не були призначені лікарем, побічними діями харчових добавок;
- захворюваннями або наслідками (ускладненнями) захворювань на вірусні гепатити;
- захворюваннями та розладами органів слуху (крім отитів);
- грибковими та дерматологічними хворобами (крім інфекційних захворювань шкіри), в тому числі алергічними (крім набряку Квінке) та харчовими дерматитами, викликаними впливом ультрафіолетового випромінювання,
сонячними опіками;
- подіями, що виникли до початку строку страхування та/або на території постійного місця проживання,
 що призвели до медичних та додаткових витрат під час подорожі;
- подіями, що виникли після закінчення дії Договору, а також тими, що мали місце після повернення
Застрахованої особи з подорожі;
- амбулаторним або стаціонарним ліуванням Застрахованої особи, якщо вона відмовляється від
медичної евакуації до місця постійного проживання;
- медичними оглядами, що не є наслідками гострого болю, раптового захворювання та тілесного
ушкодження, а також наданням послуг, що не є об?рунтовано необхідними або невідкладними з
медичної точки зору, чи не входять у призначене лікарем лікування;
- послугами, які можна відкласти до повернення з подорожі, в тому числі проведення хірургічних операцій,
які на даному етапі можливо замінити курсом консервативного лікування;
- проведенням профілактичних вакцинацій, лікарських експертиз та лабораторних досліджень, не пов’язаних
 із страховим випадком;
- всіма видами пластичних та косметичних операцій та процедур, всіма видами протезування;
- наданням стоматологічної допомоги за винятком екстреної допомоги (зняття гострого болю);
- фізіотерапевтичним лікуванням, та лікуванням нетрадиційними методами;
- придбанням та ремонтом допоміжних засобів (окулярів, контактних лінз, слухових апаратів, протезів,
 вимірювальних приладів тощо), придбанням загальноукріплюючих препаратів, засобів гігієни, дитячого
 харчування, забезпеченням дозованими інгаляторами для зняття бронхоспазму, спейсерами, небулайзерами;
- штучним заплідненням, лікуванням безпліддя, заходами по запобіганню вагітності;
- медичними або додатковими послугами чи медикаментозним забезпеченням, що перевищують достатні та
 обгрунтовані розміри їх оплати для країни перебування;
- медичною евакуацією або репатріацією, організованою без участі Спеціалізованої Служби – Страховика
 (Страховика);
- витратами, коли подорож була здійснена з наміром отримати лікування.
Страховик не відшкодовує витрати на продовження лікування Застрахованої особи після її повернення до
місця постійного проживання.
 
Частина страхування фінансових збитків, внаслідок відміни оплаченої подорожі за кордон
 
Страховик не відшкодовує збитки, заподіяні внаслідок:
- епідемій, карантину;

- недотримання Застрахованою особою вимог щодо обов’язкових вакцинацій та щеплень;

- укладання договору на туристичне обслуговування чи іншого правочину, що засвідчує умови здійснення туристичної подорожі, з порушенням вимог чинного законодавства щодо порядку його укладення;

- вагітності Застрахованої особи, близької родички Застрахованої особи або будь-якого розладу здоров'я, пов'язаного з вагітністю незалежно від строку вагітності;

- важких хронічних захворювань системи кровообігу, нервової системи, головного мозку, печінки, нирок, легенів, онкологічних захворювань, черепно-мозкових травм (важких і середньої важкості), психічних захворювань, депресії, епілепсії у Застрахованої особи, її близького родича, близького родича чоловіка / дружини Застрахованої особи;

- раптового розладу здоров’я або травми Застрахованої особи (її близького родича, близького родича чоловіка/дружини Застрахованої особи), що не перешкоджають здійсненню подорожі;

- керування Застрахованою особою (її близьким родичем, близьким родичем чоловіка /дружини Страхувальника) будь-яким транспортним засобом (автомобілем, мотоциклом, моторним човном тощо) у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння або керування третьою особою, яка знаходиться у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння або не має права на керування таким транспортним засобом, зокрема, відповідної категорії;

- польоту Застрахованої особи на літальному апараті, управління ним, крім випадку польоту в якості пасажира на літаку цивільної авіації, що керується професійним пілотом; польоту на безмоторних чи суперлегких літальних апаратах, моторних планерах, а також стрибків з парашутом або іншими засобами;

- служби Застрахованої особи у будь-яких державних, правоохоронних органах, збройних силах і формуваннях;

- неправильного оформлення паспорту, проїзних документів, туристичного ваучеру та інших документів Застрахованої особи;

- недотримання вимог консульських служб до оформлення віз для здійснення подорожі за кордон;

- ліквідації туристичного оператора або відсутності туристичного оператора за відомою Страховику адресою;

 ;- невиконання або неналежного виконання зобов’язань туристичним оператором

- порушення Застрахованою особою правил в’їзду країни, до якої здійснюється подорож;

- рішення консульської установи про відмову у видачі Застрахованій особі в’їзної візи при наявності отриманих нею раніше відмов консульських установ незалежно від дати такої попередньої відмови, а також консульської установи держави, яка прийняла рішення про відмову;

- дії обставин, що були відомі чи повинні були бути відомими Страхувальнику до початку дії Договору.

За цим Договором не відшкодовуються: збитки Застрахованої особи внаслідок скасування подорожі, якщо така подорож була протипоказана Застрахованій особі за станом здоров’я, збитки Застрахованої особи внаслідок відміни подорожі, якщо така подорож не була нею оплачена.
   Відповідальність Страховика не поширюється на помилки, допущені консульськими службами, транспортними компаніями, туристичними фірмами, безпосередньо Застрахованою особою та іншими юридичними чи фізичними особами, які мають відношення до підготовки, організації та проведення подорожі.


Частина страхування відповідальності перед третіми особами


- заподіяння шкоди навколишньому середовищу;
- дії обставин непереборної сили, визнаних такими згідно з чинним законодавством країни перебування;
- перебування Застрахованої особи в стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння;
- психічних розладів або недоумства Страхувальника (Застрахованої особи);
- використання транспортних засобів Страхувальником (Застрахованою особою), в т.ч. мототехніки, водного та повітряного транспорту;
- використання Страхувальником (Застрахованою особою) власного спортивного спорядження, інвентаря в несправному стані;
- здійснення Страхувальником (Застрахованою особою) виробничої, професійної, службової діяльності;
- передачі будь-якого захворювання Страхувальником (Застрахованою особою) або тваринами, що йому належать.

 
  META-Ukraine
Rambler's Top100 Горящие туры